Opettaja, rakenna myönteisyydellä oppimiselle suotuisa ilmapiiri!

Positiivinen psykologia osoittaa tutkimuksissaan, että myönteiset tunteet lisäävät fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Ne lisäävät terveyttä, vastustuskykyä ja parantavat unen laatua sekä madaltavat stressihormonitasoa. Ne tuovat mukanaan lisää luovuutta, tietoista läsnäoloa, sinnikkyyttä ja näkökulmien vaihtamisen taitoa. Ne parantavat sosiaalisten suhteiden verkostoa ja auttavat luomaan syvempiä ja luottavaisia ihmissuhteita. Ne auttavat[…]

Opettajan valmentava työote ja kohottava kohtaaminen

Jokainen oppilas pitäisi kohdata koulussa yksilönä. Näiden kohtaamisten voima on suurempi kuin voimme kuvitella. Voimme kohdata oppilaita siten, että he lähtevät tilanteesta paremmalla mielellä kuin millä siihen tulivat, tai päinvastoin. Opettajan onkin hyvä säännöllisin väliajoin kysyä itseltään kysymys ”mitä tulee paikalle kun minä tulen paikalle?” Valmentava työote on kohottavaa kohtaamista.[…]