Turvallisuudentunne parantaa oppimista koulussa

Voidakseen keskittyä oppimiseen ihmisen täytyy tuntea olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi. Koulu on paikka, jossa kohtaa ihmisyyden koko kirjo: eri taustoista tulevat, elämän kolhimat ja vain sen hyviä puolia nähneet. Oma luokka on tiivis yhteisö ja ryhmä, jonka pitäisi tarjota turvallinen tila opiskeluun kaikille. Luokassa vallitsevat kuitenkin ryhmän karut lait, sanattomat sopimukset[…]