Sinnikkyyttä voidaan kehittää!

Viime päivinä on tapetilla ollut keskustelu siitä, kehitetäänkö nykykoulussa enää sinnikkyyttä vai pääsevätkö oppilaat liian helpolla. Uusi opetussuunnitelma, jonka keskiössä ovat elinikäisen oppimisen asenteen kehittäminen, oppilaiden oma osallisuus ja aktiivisuus sekä yhteisöllisyys, tukee merkittävästi myös sinnikkyyden kehittymistä. Sinnikkyys on kykyä kohdata muutoksia, sopeutua, selvitä vastoinkäymisistä ja kestää vaikeitakin tunteita. Se[…]

Koulujen arviointikäytänteet ja uusi opetussuunnitelma

Ensi vuonna astuu voimaan uusi opetussuunnitelma. Siinä korostetaan arviointikulttuuria, jonka keskiössä ovat rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri. Arviointi on prosessiluontoista, oppilaiden osallisuutta edistävää, keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Se tukee ja kehittää oppimisprosessia. Tällainen arviointikulttuuri tukee sisäistä motivaatiota, joka on elinikäisen itsensä kehittämisen ja oppimisen ydin. Oppimista edistävä arviointi Sisäisen motivaation puute on[…]