Koulujen arviointikäytänteet ja uusi opetussuunnitelma

Ensi vuonna astuu voimaan uusi opetussuunnitelma. Siinä korostetaan arviointikulttuuria, jonka keskiössä ovat rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri. Arviointi on prosessiluontoista, oppilaiden osallisuutta edistävää, keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Se tukee ja kehittää oppimisprosessia. Tällainen arviointikulttuuri tukee sisäistä motivaatiota, joka on elinikäisen itsensä kehittämisen ja oppimisen ydin. Oppimista edistävä arviointi Sisäisen motivaation puute on[…]