Koulutuksessa keskitytään osallisuuden, kouluun kiinnittymisen ja hyvinvoinnin lisäämisen teemoihin “Vip –oppilaiden” eli vaativan erityisen tuen, oireilevien ja syrjässä olevien lasten ja nuorten tukemisen näkökulmasta. Koulutuksen aihepiirejä:

  • Emotionaalisesti turvallisen tilan, luottamuksellisen yhteyden ja oppimiselle suotuisan ilmapiirin rakentaminen yksilön ja koko yhteisön tasolla.
  • Yhteisön merkitys ja vastuu yksilön hyvinvoinnin tukemisessa.
  • Oireilevan oppilaan kanssa työskentely: ongelmakeskeisyydestä vahvuuksien, oman voiman ja merkityksellisyyden löytämiseen.
  • Kiusaamisesta ja syrjinnästä kaveruuteen ja erilaisuuden arvostamiseen.
  • Opettajan hyvinvointi ja jaksaminen
  • Kohtaamisen taito: vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen, kunnioittava ja avaava dialogi.
  • Arvostava ja kasvatustyötä tukeva yhteistyö kodin ja koulun välillä.
  • Yhdessä eri ammattilaisten kanssa toimiminen kohti koulua ja yhteiskuntaa, jossa kukaan ei jää syrjään.