Miten luoda luokkaan tai työyhteisöön turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen saa kokea olevansa merkityksellinen ja arvostettu osa yhteisöä? Miten puuttua lasten ja nuorten väliseen/työyhteisössä tapahtuvaan kiusaamiseen ja hajottaviin konflikteihin? Miten avata tila vaikeista asioista puhumiselle? Miten luotstata ryhmää, jossa on haasteita vuorovaikutuksessa kohti yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävää yhdessäoloa?

Kiusaaminen ja turvattomuutta luovat, selvittämättömät konfliktit ovat ilmiöitä, jotka löytyvät valitettavan usein lasten ja nuorten oireilun ja kriisiytyneen koulunkäynnin taustalta. Samat ilmiöt ovat valitettavan tavallisia myös aikuisten työyhteisöissä ja monen työuupumuksen taustalla. Usein kiusaaminen tai konflikitit ovat jääneet kokonaan selvittämättä tai ne on käyty läpi liian hätäisesti, asianosaisten todelliset tunteet sivuuttaen. Kun oma psyykkinen tai fyysinen koskemattomuus on uhattuna, ei turvallisuudentunnetta eikä luottamusta toisiin ja itseen arvokkaana osana yhteisöä pääse syntymään. Koulutuksesta saadaan keinoja ja taitoja turvallisen ja kiusaamisesta vapaan koulun tai työyhteisön rakentamiseen, lempeän jämäkkään ei-toivotun käyttäytymisen kitkemiseen sekä hyvinvointia lisäävien yhdessäolon muotojen rakentamiseen.

Yhteydenotot Jenni Kallio 044 5351842