Luottamus omiin kykyihin on paras yksittäinen tekijä onnistumisten selittäjänä. Siksi se on psykologisen pääoman ulottuvuuksista menestymisen kannalta merkittävin. Ihmiset, joilla on itseluottamusta asettavat korkeita tavoitteita, valikoivat itse vaikeita tehtäviä, osaavat virtaa haasteista, ovat itseohjautuvia ja kestävät vastoinkäymisiä. Itseluottamus vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisia tavoitteita ihminen itselleen asettaa, kuinka aktiivisesti hän toimii, kuinka paljon hän panostaa työskentelyynsä ja miten hän liittyy ympärillä olevaan yhteisöön. Itseluottamuksen puute onkin yksi suurimmista oppimisen esteistä.

Itseluottamus ei ole pysyvä olotila, vaan sitä voi jatkuvasti kehittää. Se rakentuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ja opettajalla on tärkeä rooli sen kasvattajana.

Opettaja joka uskoo oppilaan kykyihin, voi toiminnallaan edesauttaa oppilaan huikeisiin suorituksiin, ja toisaalta itseluottamusta lyttäävä opettaja voi ajaa oppilaan pahaan alisuoriutumisen kierteeseen. Jokaisen opettajan tulisikin jatkuvasti etsiä kaikista oppilasta ”ihanuuden siementä”, kuten Esa Saarinen kertoo tekevänsä. Jos opettaja ei näe oppilaassa onnistumisia tai ihanuutta, täytyy yksinkertaisesti katsoa tarkemmin.

Pohdittavaksi: Kuka, ketkä tai mitkä asiat elämässäsi ovat vaikuttaneet sinun itseluottamukseesi positiivisesti?

Jos haluat löytää keinoja kasvattaa oppilaidesi itseluottamusta ja tai muuttaa koulun kulttuuria ja opetusta itseluottamusta vahvistavaan suuntaan, ota yhteyttä!