Kodin ja koulun välinen yhteistyö on loistava mahdollisuus oppilaan psykologisen pääoman nostamiseen ja tukemiseen. Onnistuessaan se lisää kotien ja oppilaan itseluottamusta, toiveikkuutta, optimismia ja sinnikkyyttä.

Hyvän yhteistyön perusedellytys on kunnoittava vuorovaikutus. Se voidaan kiteyttää viiden K:n sääntöön: Kuuntele, kysy, kannusta, kunnioita ja kevennä. Kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan silloin kun kohtaamisista lähdetään voimaantuneempina kuin mitä sitä ennen oltiin. Voimaannuttava yhteistyö motivoi toimimaan lapsen parhaaksi ja sitouttaa yhteistyöhön.

Valmentavan työotteen ja positiivisen psykologian lainalaisuudet pätevät myös kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Positiivista palautetta pitää olla vähintään kolme kertaa enemmän kuin negatiivista. Vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita asiantuntijoita, joilta opettaja voi saada paljon arvokasta tietoa.

Hyvinvoinnin pedagogiikka auttaa sinua pohtimaan kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä ja kehittämään sitä molempia osapuolia rikastuttavaksi ja voimaannuttavaksi. Se voi tapahtua henkilökohtaisten valmennuskeskustelujen, ryhmätyönohjauksen tai vaikka koko työyhteisölle suunnatun koulutuksen kautta.

Yhteydenotot Jenni Kallio 044 5351842