Kohtaatko työssäsi haastavia vuorovaikutustilanteita? Tunnetko ammatillista riittämättömyyttä, kaipaatko keinoja kohdata ja tukea haastavasti käyttäytyviä lapsia ja nuoria? Pohditko mikä on opettajan rooli ja tehtävä moniammatillisessa kentässä kun koulun tukitoimet eivät riitä? Kaipaatko näkökulmia ja tukea omaan jaksamiseesi?

Haastavasti käyttäytyvien tai haavoittuvissa elämäntilanteissa elävien oppilaiden kohtaaminen ja ohjaaminen vaatii opettajalta erityistä ammattitaitoa, tilanneherkkyyttä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Myönteistä kehittymistä edistävä yhteistoiminta oppilaan ja kotien kanssa lähtee aina kunnioittavan, turvallisen ja luottamuksellisen yhteyden rakentamisesta. Luottamuksen ja turvallisuudentunteen synnyttyä voivat asiat alkaa muuttua ja kehittyminen päästä vauhtiin.  Jenni Kallio on työskennellyt pitkään oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa, tiiviissä yhteistyössä sosiaalitoimen sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian toimijoiden kanssa.

Haastavien vuorovaikutustilanteiden ja haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa työskentelyn lähtökohtana on aina lapsen ja perheiden voimavarojen löytäminen ja tukitoimien rakentaminen niiden varaan, perheiden asiantuntemusta, tarpeita ja toiveita kuunnellen. Kun perheet tulevat kuulluiksi ja tuntevat olevansa ammattilaisten kanssa samalla puolella, etsimässä yhdessä keinoja lapsen parhaaksi, on kohti yhteistä päämäärää toimiminen mahdollista. Arvostava, kasvatuskumppanuuteen tukeva yhteistyö on oleellinen osa oppilaan kanssa toimimista ja suotuisan kehityksen tukemista.

Haastavasti käyttäytyvät oppilaat ja perheet -koulutuksissa keskitytään seuraaviin teemoihin ja kysymyksiin:

  • Miten tukea oireilevaa tai käytökseltään haastavaa oppilasta hänen omassa luokassaan ja lähikoulussaan?
  • Miten hyödyntää moniammatillista tukiverkostoa oppilaan tukemiseksi?
  • Mikä on oleellista oireilevan oppilaan kanssa työskennellessä, mitä kannattaa priorisoida?
  • Miten luoda turvallinen tila luokkaan, jossa oireillaan?
  • Miten kasvattaa haastavan oppilaan itseluottamusta ja toimijuutta?
  • Miten tehdä hyvää yhteistyötä haastavien oppilaiden perheiden kanssa, miten luodaan kodin ja koulun välille sellainen luottamus, joka tukee oppilaan kehittymistä ja muutosta hyvään suuntaan?

Koulutusten tarkemmat sisällöt ja kesto räätälöidään yksilöllisesti tarpeidenne mukaan. Koulutusten lisäksi tarjoamme henkilökohtaista työnohjausta ja valmennusta. Yhteydenotot: Jenni Kallio 044 5351842 / jenni.kallio@hyped.fi