Koulutuksen tavoite:

  • Lisätä itsetuntemusta ja ymmärrystä vuorovaikutuksen taustalla olevista tekijöistä
  • Kehittyä vuorovaikuttajana kaikissa, mutta erityisesti haastavissa vuorovaikutustilanteissa
  • Tutustua traumatietoiseen työotteeseen
  • Lisätä ymmärrystä kehon ja mielen yhteydestä osana ihmisyyttä ja vuorovaikutusta, sekä yhteissäätelyn merkityksestä ihmisten kohtaamisessa ja ohjaamisessa
  • Kehittyä valmentavan työotteen käyttämisessä vuorovaikutustilanteissa. 

Koulutus sisältää teoriaosuuksia, tutkittua tietoa, kokemuksellisia, kehollisia ja toiminnallisia harjoituksia sekä itsenäistä ja yhteistä reflektointia. Koulutuksen keskiössä ovat omat sisäiset prosessit: vuorovaikutustilanteissa syntyvien reaktioiden ja toimintamallien tunnistaminen itsessä ja niiden tuomitsematon, utelias tutkiminen sekä ymmärryksen lisääntymisen myötä syntyvä kasvu ihmisenä ja taitavana vuorovaikuttajana.

Koulutuksessa tutkitaan mm. seuraavia teemoja: 

  • Arvostavan, yhteyttä luovan vuorovaikutuksen pääavaimet.
  • Psykologinen turvallisuus, keho-mieliyhteys ja traumatietoisuus 
  • Tunne- ja tietoisuustaidot sekä yhteissäätely osana itsensä johtamista sekä toisten ihmisten kohtaamista ja ohjaamista. 
  • Miksi ja miten valmentavaa työotetta voi ja kannattaa käyttää yhteyttä luovan vuorotaikutuksen mahdollistajana?
  • Mistä valmentavassa työotteessa on kyse, millainen on valmentajan mindset, mitkä ovat valmennuksen ydintaidot ja miten näitä sovelletaan käytännössä?

Koulutus räätälöidään kestoltaan asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi.