Kuvaus

Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa kehollisuuden ja kehollisten menetelmien sekä traumatietoisuuden hyödyntämisestä omassa työssään ja arjessaan. Koulutuksessa tutustutaan traumatietoiseen työotteeseen ja osallistujien ymmärrys keho-mieliyhteydestä osana ihmisyyttä ja vuorovaikutusta lisääntyy. Koulutuksen aikana osallistujien tietämys yhteissäätelyn merkityksestä ADHD-piirteisten ihmisten kohtaamisessa ja ohjaamisessa kasvaa. Koulutuksessa syvennetään myös valmentavan työotteen osaamista haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

Aika

12.09. – 13.09.2023

klo 9.00-16.00 (16 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Koulutus järjestetään yhteistyössä KirsiConsulting Oy:n kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu Nepsy-valmentajien täydennyskoulutukseksi, mutta sopii myös itsenäiseksi koulutuskokonaisuudeksi kaikille ADHD-piirteitä omaavien henkilöiden kanssa työskenteleville.

Sisältö

Koulutuspäivät sisältävät teoriaosuuksia, tutkittua tietoa, kokemuksellisia, kehollisia ja toiminnallisia harjoituksia sekä itsenäistä ja yhteistä reflektointia. Koulutuksen keskiössä ovat omat sisäiset prosessit: vuorovaikutustilanteissa syntyvien reaktioiden tunnistaminen itsessä ja niiden tuomitsematon, utelias tutkiminen sekä ymmärryksen lisääntymisen myötä syntyvä kasvu ihmisenä ja taitavana vuorovaikuttajana.

1. koulutuspäivä

9.00 Koulutuspäivän avaus, osallistujien toiveet ja odotukset9.30 Ihmisyyden avaintaidot nyt ja tulevaisuudessa• Kasvun asenne• Taitoajattelu ja tietoinen treeni11.30 Lounas12.30 Vuorovaikutuksen avaimet:• Psykologinen turvallisuus ja sen merkitys• Kehollisuus ja traumatietoisuus• Tunne- ja tietoisuustaidot• Yhteissäätely apuna vuorovaikutuksessa13.45 Tauko14.00 Yhteyttä luovan vuorovaikutuksen peruselementit16.00 1. koulutuspäivä päättyy

2. koulutuspäivä

9.00 Koulutuspäivän avaus ja 1. koulutuspäivän reflektointi9.30 Valmentavan työotteen syvin olemus11.30 Lounas12.30 Valmentajan kasvun asenne13.45 Tauko14.00 Valmennuksen ydintaitojen soveltaminen vuorovaikutustilanteissa16.00 Koulutus päättyy

Kouluttaja

Jenni Kallio, KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, luovan taide- ja kehotyöskentelyn asiantuntija, työnohjaaja, väitöskirjatutkijaLisätietoja

Riikka Harju p. 050 5418 084 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 27.8.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 28.8.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan. 

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. 

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

490 €, hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin.

Ilmoittautumiset

27.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.