Mieli, sydän ja keho työssä ja elämässä (Facebook: Check event Heart, Head & Body)

18.12.2021 klo 10-18, Joogakoulu Shanti, Helsinki

ENGLISH BELOW

Haluatko lisää intohimoa, läsnäoloa ja merkityksellisyydenkokemusta elämääsi ja työhösi? Haluatko oppia kuuntelemaan mielesi lisäksi kehoasi ja sydäntäsi ja valjastaa niissä piilevä viisaus käyttöösi voidaksesi paremmin? Tule kanssamme tutkimaan mitä mielen, sydämen ja kehon yhteistyö sekä tietoinen, syvä yhteys itseesi ja toisiin parhaimmillaan on. Käytämme yksinkertaisia työkaluja, joiden avulla sukellamme syvälle rajoittaviin uskomuksiimme, rentoutamme ja viritämme hermostoamme uusille hyvinvointitaajuuksille, opimme asioiden hidastamisen ja läsnäoloon pysähtymisen merkityksen ja herätämme itsessämme uinuvan sisäisen viisautemme ja todellisen potentiaalimme käyttöömme.

Mitä opit:
– vähentämään stressiä sekä rentouttamaan ja ohjelmoimaan hermostoasi hyvinvointiasi paremman tukevaksi
– löytämään yhteyden kehosi viisauteen ja sieltä kumpuaviin viesteihin
– kommunikoimaan selkeämmin tarpeitasi ja rajojasi 
– itsesi johtamisen ja syvän reflektoinnin taitoja
– herättämään ja aktivoimaan sisälläsi olevaa potentiaaliasi ja sisäistä motivaatiotasi
– löytämään merkityksellisyyttä, intohimoa ja läsnäolon taitoja elämääsi
– rakentamaan syvää ja ravitsevaa, jokaisen kukoistusta ja täyteen mittaan kasvamista tukevaa yhteisöä

Mielen, sydämen ja kehon yhteyden tutkimisen ja harjoittelemisen hyötyjä: 
– vähemmän stressiä ja uupumusta, enemmän energiaa
– enemmän merkityksellisyydenkokemuksia työssä ja elämässä yleensä 
– enemmän aikaansaamisen ja tuottavuuden kokemuksia
– lisää iloa, elävyyttä ja itseluottamusta
– lisää ymmärrystä ja myötätuntoa omaan ja toisten ihmisten toimintaan liittyen 
– vahvempi yhteyden ja yhteenkuuluvuuden kokemus suhteessa itseen ja toisiin
– ravitsevammat, syvemmät ihmissuhteet, parempi vastaanottokyky emotionaaliselle tuelle

Käyttämämme työkalut:
– mielen, sydämen ja kehon välisen yhteyden vahvistamisharjoitukset
– luottamus- ja tietoinen yhteys -harjoitukset
– meditaatio, läsnäoloharjoitukset
– hengitysharjoitukset
– yhteisön ja tiimityötaitojen rakentamisharjoitukset
– itsereflektioharjoitukset
– terveiden rajojen harjoittaminen
– itsensä johtamisen harjoitukset

Työmme perustuu teorian ja käytännön yhdistämiseen: käytämme ajankohtaista tutkimustietoa, johon yhdistämme tehokkaita kehollisia ja kokemuksellisia henkilökohtaista kasvua tukevia harjoituksia. Harjoitusten taustalla on psykologisen pääoman (itseluottamus, optimismi, toivo, resilienssi) kasvattaminen sekä psykologisten perustarpeiden (autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus) ravitseminen. Molempien näiden yhteys hyvinvointiin ja elämässä menestymiseen on monissa tutkimuksissa todistettu. Päivä on siis teoriapohjainen kokemuksellinen matka itsetuntemukseen, käyttäytymisen taustalla olevien tarpeiden ymmärtämiseen, hermostomme rentouttamiseen sekä ravitsevaan yhteyteen itsemme ja toisten kanssa. Missiomme on edistää maailmanrauhaa parantamalla ihmisten välistä yhteyttä.

Lipun hinta: 100e
Mobile Pay 0445351842
Tapahtuman kieli: englanti ja suomi
PAIKKOJA RAJOITETUSTI – varaa etukäteen ja varmista paikkasi Tuodessasi mukanasi täysi-ikäisen perheenjäsenen saatte perhealennuksen. Neljä ihmistä kolmen hinnalla. 

KEITÄ OLEMME:
Jenni Kallio on kouluttaja, työnohjaaja, luovien kehoterapeuttisten menetelmien asiantuntija ja väitöskirjatutkija, jolla on yli 20 vuoden kokemus kasvatus- ja sotealan kouluttajana ja valmentajana. Jenni integroi tiedettä, taidetta, uusinta tutkimustietoa, kulttuurista ja systeemistä ymmärrystä sekä kehon viisautta tuodakseen ihmiset yhteyteen itsensä ja toisten kanssa. Hänen työskentelynsä keskiössä on tietoisuuden lisääminen liittyen kokonaisvaltaiseen ihmisyyteen, arvostavaan vuorovaikutukseen, käyttäytymisen taustalla vaikuttaviin psykologisisiin perustarpeisiin sekä kehomme viisaudessa piilevän potentiaalin herättämiseen.Jenni on rohkea muutoksentekijä, jonka asiantuntemuksen ytimessä ovat positiivinen psykologia, kehon ja mielen välinen yhteys, luovat kehoterapeuttiset menetelmät, sosiaaliset ja systeemiset rakenteet sekä sosioemotionaalinen älykkyys.

Shaft Uddin on puhuja, valmentaja, somaattinen traumaterapeutti ja sisällöntuottaja, joka on auttanut lukuisia ihmisiä eri elämänaloilta ympäri maailmaa pääsemään yli traumoistaan tuomalla heidät takaisin yhteyteen itsensä kanssa. Shaftin luova ja mielikuvitusrikas työ sisällöntuottajana on tunnettu ja tavoittanut yli 40 miljoonaa ihmistä sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä kuten BBC, Vice, Times-lehti, The Guardian ja monet muut. Shaft konsultoi sisällön luomisessa suuria brändejä kuten Samsung, Mercedes ja Disney.

Yhdessä Jenni ja Shaft luovat turvallisia, luovuutta ja leikkisyyttä esiin kutsuvia tiloja, joissa ihmiset voivat rentoutua tutkiakseen kaikkia ihmisyyden puolia uteliaasti ja myötätuntoisesti. He rohkaisevat ihmisiä lempeästi astumaan pois mukavuusalueeltaan ja kokeilemaan mahdollisuuksiensa rajoja laajentuakseen täyteen mittaansa ja ottamaan konkreettisia askeleita kohti itselle merkityksellisiä valintoja ja omaa hyvinvointia tukevaa elämää. Työskennellessään Jennin ja Shaftin kanssa ihmiset ovat kokeeet elämää mullistavia muutoksia tullessaan kohdatuksi ja arvostetuksi kaikkine puolineen, löytäessään yhteyden itseensä, saadessaan lisää itseluottamusta ja astuessaan pelon, syyllisyyden ja häpeän kehältä omaan voimaansa.Lisätietoja: 
Jenni 0445351842, jenni.kallio@hyped.fi

Live your life with your head, heart, and body. Bring more passion, presence, and purpose into your life.In our special Christmas event, we will use simple tools to dive deep into our limited beliefs, reprogramming our neurological pathways to awaken our full potential. This results in deeper self-love, more authentic relationships with yourself and others and more productivity in the workplace. Join us for a day exploring simple human interaction in a safe environment. You will learn the joys of slowing things down and coming into presence. This is an invitation to explore your inner wisdom and come together in nourishing connections. Are you ready to evolve together? 

WHAT YOU WILL LEARN:
– reducing stress and relaxing and rewiring the nervous system 
– better communication skills
– more confidence in self-expression
– Improving self-leadership skills
– awakening and activating your full potential
– practicing healthy boundaries
– falling in love with your purpose 
– finding your passion
– creating community that supports one another

THIS IS HOW WE DO IT:
– bringing in research-based information and practical tools for increasing our psychological capital (self-confidence, optimism, hope, resilience) and meeting our basic psychological needs (autonomy, competence and belonging) ◈ WHY WE DO THIS:
– having fewer burnouts
– building a sense of purpose and inner motivation
– learning to receive more emotional support
– being more productive
– living a more joyful and meaningful life
– having better mental health and wellbeing
– feeling a sense of connection and belonging
– having nourishing relationships

TOOLS THAT WE USE:
– practices of head, heart, and body connection
– trust, boundaries and connection games
– meditation, presence practices
– breathwork
– community building exercises
– self-inquiry exercises
– self-leadership practices

OUR WORK IS BASED ON SCIENCE:
We use research-based information and bring the latest embodied practices used in the field of personal development. Our work combines theory and practice, this is an experiential journey to know yourself and to understand the needs behind human behavior.During this event, we come together in conscious ways to connect with ourselves and others. In a safe environment, we can relax our nervous system and rewire our neuroplasticity to be more of who we REALLY are.Our mission is to find world peace through improving human connection. 
By creating heart-centered leaders, we can change the world. 

BOOK YOUR TICKETS: €100e
MobilePay: 0445351842
Language: English and Finnish
LIMITED SPACE – Book in advance to reserve your spot.This is a family-friendly event. If your children are 18+ bring them along and we can do a family discount price. 4 people for the price of 3. 

WHO WE ARE:
◈ JENNI KALLIO is a teacher, educator, public speaker, coach, an expert in somatic awareness, and a Ph.D. researcher with over 20 years of training professionals mainly in the fields of education, healthcare system, and social services to build a society where everyone is included and can evolve and thrive in the support of others. Jenni integrates science, latest research, art, cultural, systemic, and embodied wisdom to bring people to the core of themselves and conscious, nourishing connection with others. Her focus is on increasing awareness in holistic humanity, non-violent communication, basic psychological needs behind human actions and to awaken the potential that lies in our embodied wisdom. Jenni is a system changer whose expertise is around positive psychology, body-mind connection, presence practices, creative therapeutic methods, social and systemic constructions and social-emotional intelligence. 

SHAFT UDDIN is a Speaker, Coach, a Somatic Trauma Release Therapist and Content Creator. He has helped men and women from all walks of life overcome trauma by connecting them back to themselves. His work supporting men and women overcoming trauma is recognized by millions with his viral content and work with major TV channels and press. He has reached over 40 million people via social media and various other media outlets including the BBC, Vice, Times magazine, The Guardian, and many more. Shaft also consults major brands such as Samsung, Mercedes, and Disney in creating content. Together they create safe spaces where people can relax to explore all aspects of humanity with curiosity, playfulness, compassion and loving kindness. They encourage people to gently step out of their comfort zone to expand, think out of the box and to take concrete steps on the path leading to a meaningful life. Working with them people have experienced life-changing transformations, gaining more confidence by overcoming fear, guilt, and shame and learning to share their unique gifts to the world. 

CONTACT: 
Jenni: 0445351842  
jenni.kallio@hyped.fi 
www.hyped.fi