Jenni Kallio

Jenni Kallio on ihmisyyden moninaisuudesta inspiroituva KM erityisluokanopettajataustainen kouluttaja, valmentaja, työnohjaaja, väitöskirjatutkija, luovuus-­ ja kehotyöskentelyn ammattilainen sekä inhimillisen kasvun valmentaja. Jenni toimii intergatiivisella työotteella tiedettä, taidetta, luovaa ilmaisua sekä eri kulttuurien ikiaikaista ja jokaisessa meissä olevaa sisäistä viisautta yhdistellen, jatkuvasti uutta oppien.

Jennillä on yli 20 vuoden kokemus koulumaailmasta ja sen kehittämisestä. Hän on on kouluttautunut laajalti psykologian, arvostavan vuorovaikutuksen, koulun muutoksen, työhyvinvoinnin, erityispedagogiikan, neuropsykiatristen pulmien, haastavissa tilanteissa elävien lasten ja nuorten kohtaamisen, syrjäytymisen ehkäisyn sekä keho- ja taideterapeuttisten menetelmien saralla. Väitöstutkimuksessaan Jenni tutkii sosioemotionaalisen oppimisen ja yhteenkuuluvuudenkokemusten osuutta sosiaalisen inkluusion ja kouluun kiinnittymisen rakentumisessa, vaativan erityisen tuen kontekstissa.

”Inspiroidun ihmisyydestä ja sen uteliaasta tutkimisesta. Sydämeni asia on kehittää suomalaista koulua ja tuen palveluita kohtaamaan paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeet ja tukemaan heidän myönteistä kehitystään. Puhun ja toimin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, itsetuntemuksen, erilaisuuden ymmärtämisen, sosioemotionaalisten taitojen sekä psykologisen pääoman kehittämisen puolesta. Tärkeässä roolissa ovat myös keho-mieliyhteyden ymmärtäminen, traumatietoisuuden lisääminen sekä kokemuksellinen, luovuuttta ja kehollisuutta hyödyntävä oppiminen. Vahvuuksien ja jo olemassa olevien voimavarojen hyödyntämisen kautta toimiminen, osallisuuteen arvostavasti kutsuminen sekä rohkeus kokeilla uutta, etsiä luovia ratkaisuja ja uudistaa toimimattomia käytänteitä ovat vahvaa osaamistani. Jokaisella on oikeus tuntea yhteenkuuluvuutta, arvostusta ja merkitysellisyyttä yhteisössään, liittyä toisiin omista tarpeistaan ja ainutlaatuisuudestaan käsin, vaikuttaa omaan elämäänsä ja saada tarvitsemaansa tukea. Sekä oppia ja osallistua itselleen luontevimmalla tavalla, vahvuuksiaan käyttäen.

Minulle tärkeitä, koulutusteni ja työskentelyni keskeisiä teemoja:

 • erilaisuudesta ja jokaisen ainutlaatuisuudesta inspiroituminen sekä niiden kautta yhteisen hyvän rakentaminen
 • inhimillisesti kestävän hyvinvoinnin rakentaminen
 • yksilöt yhteisön osana – miten yhteisö voi tukea yksilön myönteistä kasvua
 • merkityksellisyyden kokemusten vahvistaminen
 • voimaannuttavat, itsetuntemusta ja itseluottamusta vahvistavat kohtaamiset
 • kehon ja mielen yhteyden tutkiminen, kehon viisauden kuunteleminen
 • sosioemotionaaliset taidot, arvostava vuorovaikutus
 • lasten oikeudet, tasa-arvo sekä yhdenvertaisuuden edistäminen
 • dialogisuus, yhdessä reflektointi, systeemiajattelu
 • työhyvinvointi ja työssä jaksamisen tukeminen
 • kaikille kuuluvan sosiaalisen inkluusion ja yhteisöllisyyden rakentaminen.

Minulla on pitkä työura luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja Montessori -ohjaajan tehtävistä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Intiassa. Aloitin urani Freinet –opettajana ja oli mukana perustamassa Strömbergin Freinet -pedagogista koulua Helsinkiin vuosituhannen vaihteessa. Urani aikana olen toiminut apulaisrehtorina sekä monenlaisissa, inklusiivista ja syrjimätöntä yhteiskuntaa kehittävissä koulun kehittämisen tehtävissä. Viime vuosina mielenkiintoni on suuntautunut erityisesti vaativan erityisen tuen lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten tukemiseen ja työssä jaksamisen vahvistamiseen. Koulumaailman lisäksi olen työskennellyt sosiaalitoimen perhetukikeskuksella erityisopettajana akuutisti oireilevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa, osana moniammatillista tiimiä. Koulutoimen, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon rajapinnassa toimiminen ja moniammatillisen yhteistoiminnan kehittäminen sekä perheiden kanssa työskentely, vanhempien asiantuntijuuden kuunteleminen ja yhdessä hyvien ratkaisujen etsiminen ovat vahvaa osaamistani ja tärkeä osa työskentelyä kohti aidosti inklusiivista, syrjäytymistä ehkäisevää yhteiskuntaa.

Tärkeää on myös lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen. Koulutan ja työnohjaan  lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia eri puolilla Suomea, yllämainittuihin teemoihin liittyen sekä luovien ja terapeuttisten menetelmien, mm. koululaishieronnan ja Essential motion –kehoterapiamenetelmän käyttämiseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Olen jo usean vuoden ajan kouluttanut myös pitkiä 30 op Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -prosessikoulutuksia yhteistyössä KirsiConsulting Oy:n kanssa. Lämpimästi tervetuloa yhteistyöhön ja ihmisyyden tutkimiseen kanssani!”

Yhteystiedot