”Sivistys on sitä, että ihminen löytää omat voimavaransa ja ulottuvuutensa ja ryhtyy miettimään, millä tavalla hänen koko ihmisyytensä pääsee esiin tässä elämässä ja mitä hän voi antaa toisille.”

– Emeritusprofessori Reijo Wilenius

Hyvinvoinnin pedagogiikka on kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kasvattamista. Se perustuu positiivisen psykologian oppeihin ja lukuisiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan itsetuntemus, myönteisyys ja vahvuuksiin keskittyminen lisäävät oppimista ja elämäntyytyväisyyttä.

Hyvinvoinnin pedagogiikka tarjoaa opettajille, kasvattajille ja kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville koulutusta, kursseja, työnohjausta sekä henkilökohtaista valmennusta. Henkilökohtaista valmennusta on tarjolla myös lapsille ja nuorille.

Hyvinvoinnin pedagogiikka pähkinänkuoressa:

Muutoksen vaatimisesta löytämisen iloon!

 • Läsnäoloa, kuuntelua, yhdessä reflektointia.
 • Ihmisyyden, ilmiöiden ja kaiken tässä hetkessä olemassa olevan hyväksymistä ja uteliasta tutkimista.
 • Kiinnostusta, arvostuksen osoittamista, kuuntelemista ja kysymistä.
 • Itseluottamuksen, toiveikkuuden, sinnikkyyden, tunnetaitojen ja itsetuntemuksen vahvistamista, psykologisen pääoman kasvattamista.
 • Vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittymistä, potentiaalin esiin nostamista,  jokaisessa olevan hyvän näkemistä.
 • Yrittämistä ja erehtymistä – Rohkean etsimisen, kokeilemisen ja yrittämisen kulttuuriin tukemista. Virheiden etsimisen ja valmiiden tuotosten sijaan oppimisprosessiin ja onnistumisiin keskittymistä.
 • Jatkuvaa kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta.
 • Oppimiselle suotuisan turvallisen tilan ja ilmapiirin luomista.
 • Yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen tukemista – yksilöllisyyttä ja erilaisuutta arvostaen.
 • Elinikäisen oppimisen asenteen kasvattamista, ajattelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämistä.
 • Elämäntaitojen kasvattamista, itselle merkityksellisten asioiden kautta hyvän elämän rakentamiseen tukemista.
 • Luovia menetelmiä:  Taide- ja kehotyöskentelyä, kehon, mielen ja tunteiden yhteyden tutkimista, luovaan ei tietämisen tilaan heittäytymistä.

Hyvinvoinnin pedagogiikka etsii vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten ohjaan lapsia ja nuoria löytämään oman potentiaalinsa, vahvuutensa ja merkityksellisyytensä maailmassa?
 • Miten tuen lapsia ja nuoria kohti itsetuntemusta, itsemyötätuntoa ja hyväksyvää tunteiden kohtaamista?
 • Miten autan lapsia ja nuoria johtamaan itseään, ottamaan vastuuta omasta elämästään ja omistamaan omia valintojaan?
 • Miten lisään yhteisöllisyyttä, myötätuntoa ja yhdessä hyvän tekemistä?
 • Miten johdan itseäni?
 • Miten autan itseäni ja oppilaitani onnistumaan ja kukoistamaan?
 • Miten voin kehittää kohtaamisia oppilaiden ja vanhempien kanssa positiivisemmiksi ja yhteistyötä kotien kanssa kaikkia osapuolia paremmin palvelevaksi?
 • Miten luon hyvinvointia työyhteisöön ja luokkaan?
 • Miten kasvatan luovuuteen ja rohkeuteen uskaltaa heittäytyä yrittämään, erehtymään ja niiden kautta oppimaan?

Tarjoamme koulutusta, kursseja ja henkilökohtaista valmennusta.