Hyvinvoinnin pedagogiikka tähtää kaikessa toiminnassaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Henkilökohtaisen valmennuksen tavoitteena on lisätä lapsen/nuoren itsetuntemusta ja itseluottamusta sekä löytää lisää voimavaroja ja keinoja arjessa toimimiseen, hyvinvoinnin kasvattamiseen ja itselle merkityksellisen, hyvän elämän rakentamiseen. Valmennus lapsille ja nuorille voi olla hyödyllinen apu esim. kun seuraavat teemat pohdituttavat:

  • Elämän suunta, motivaatio tai itseluottamus hukassa. Mistä löytäisin suunnan elämälleni?
  • Koulu, kaverisuhteet tai elämä yleensä stressaa. Aika ei riitä, enkä tiedä miten toimia fiksummin ja miten rentoutua.
  • Haluan oppia rentoutumaan, luottamaan itseeni ja nauttimaan elämästä enemmän.
  • Mitä haluan tehdä isona? Mitkä ovat vahvuuteni, osaanko mitään?
  • En löydä paikkaani maailmassa ja sosiaalisessa yhteisössäni. Kuka olen, mitä haluan, voinko olla hyväksytty sellaisena kuin olen?
  • Sekaisin tunteista. Olenko normaali kun tunnen ja käyttäydyn näin, mikä on normaalia?
  • Olen erilainen kuin muut. Voinko silti pärjätä elämässä ja tulla hyväksytyksi?
  • Elämänhallinta ja arjen rytmi hukassa.
  • Neuropsykiatriset pulmat (mm. adhd, add, autismin kirjo) ovat osa elämääni. Miten oppisin ymmärtämään ja hyväksymään nämä puolet itsessäni, kääntämään eteeni tulevat haasteet voimakseni ja rakentamaan itselleni hyvää elämää sulassa sovussa itseni ja ympäröivän maailman kanssa?
  • Minun on paha olla, mutta en tiedä miksi.

Henkilökohtainen valmennus koostuu tavallisesti n. viidestä-kymmenestä tapaamisesta. Kokonaiskesto räätälöidään aina tapauskohtaisesti, valmennettavan tarpeista käsin ja lasta/nuorta kuunnellen. Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen ja viitekehyksenä toimii positiivinen psykologia. Omien vahvuuksien ja voiman löytäminen sekä oman elämän ja itselle merkityksellisten asioiden tutkiminen ovat työskentelyssä keskeisessä roolissa. Työkaluina käytetään keskustelua sekä toiminnallisia, kehollisia ja taideterapeuttisia menetelmiä, mielikuvatyöskentelyä ja rentoutusta, asiakkaan tarpeista ja toiveista riippuen.

Henkilökohtainen valmennus ei ole terapiaa, mutta voi toimia porttina terapiaan tai muihin asiakkaan tarpeisiin paremmin soveltuviin tukitoimiin hakeutumiselle. Jenni Kalliolla on pitkä kokemus erityislasten ja haastavissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa työskentelystä, ja ohjaa heitä tarvittaessa eteenpäin elämäntilanteeseen paremmin soveltuviin tukimuotoihin.

Henkilökohtaiseen valmennukseen kuuluu tavallisesti myös vanhempien tapaamisia. Mukaan voidaan ottaa myös muita lapsen arjessa mukana toimivia aikuisia. Paras tulos saadaan, kun lapsen ja nuoren perhe, lähipiiri sekä hänen kanssaan työskentelevät aikuiset toimivat kaikki samaan suuntaan, tukien yhdessä lapsen ja nuoren hyvää kasvua ja kehitystä.

Kysy lisää ja ota yhteyttä: Jenni Kallio 044 5351842