CV Jenni Kallio 

www.hyped.fi

jenni.kallio@hyped.fi

p. 044 5351842                                                                             

Koulutus

KM luokanopettaja, Helsingin yliopisto 1998

Erityisluokanopettaja, Helsingin yliopisto 2007

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2015

Essential Motion – kehoterapeuttisen menetelmän ohjaaja 2011

Keho-taideohjaaja 2016

Koululaisihieronnan ohjaaja 2000

STOry työnohjaaja 2020

Tohtoriopiskelija Itä-Suomen yliopisto, Welma –tohtoriohjelma 2019 –  

Työkokemus

Yli 20 vuoden kokemus luokanopettajan, Montessori –ohjaajan, erityisluokanopettajan, apulaisrehtorin, kouluttajan, työnohjauksen, valmentamisen ja koulun kehittämisen tehtävistä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Intiassa. 

 • Montessori-koulun vapaa-ajan ohjaaja Yhdysvalloissa 1990-1991
 • Luokanopettajan ja erityisopettajan sijaisuuksia Uudellamaalla 1993-1998 
 • Luokanopettaja Helsingin kaupungilla 1998-2006 (Länsi-Pasilan koulu, Strömbergin koulu)
 • Intian Suomi-koulun opettaja (varhaiskasvatuksesta lukioikäisille) Delhissä v. 2000.
 • Vs. apulaisrehtori Strömbergin koulussa Helsingissä 2002-2003.
 • Erityisluokanopettaja Lohjalla 2006-
 • Anttilan koulun johtoryhmän jäsen 2013-2016
 • Tukijaksoluokan erityisopettaja sosiaalitoimen avohuollon perhetukikeskuksella Lohjalla 2016-2018
 • 2016-2018 Lohjan kaupungin erityisopetuksen kehittämisryhmän jäsen. 
 • 2016-2019 Lohjan Me.koulu –johtoryhmän jäsen
 • Vuodesta 2016 lähtien konsultaatiota, valmennusta ja työnohjausta kasvatus- ja sotealan ammattilaisille (yksilöt ja ryhmät)

Koulutuksia, luentoja  ja työnohjausta lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille vuodesta 2000. 

 • Neuropsykiatrinen valmentaja –koulutusten (30 op) pääkouluttajana  KirsiConsulting Oy:lla vuodesta 2018.
 • Koulun kestävää hyvinvointia rakentamassa -prosessikoulutusten pääkouluttajana (7 op) yhteistyössä Hy+:n sekä oph:n kanssa vuosina 2020-2023.
 • Haastavien vuorovaikutustilanteiden kohtaaminen ja ohjaaminen -prosessikoulutusten pääkouluttajana yhteistyössä HY+:n ja oph:n kanssa vuodesta 2022 alkaen
 • Työnohjausta yksilöille ja ryhmille vuodesta 2018.  
 • Lyhyempiä koulutuksia (1-2 pv), luentoja, webinaareja, Keynote-puheenvuoroja ja Veso-koulutuksia eri puolilla Suomea vuodesta 2016. Aiheina mm. opettajan valmentava työote, haastavien vuorovaiktustilanteiden kohtaaminen ja ohjaaminen, aidon inkluusion ja osallisuuden rakentaminen, neurodiversiteetti koulussa ja työelämässä, yhteenkuuluvuus ja osallisuus, psykologisen pääoman kehittäminen ja työhyvinvointi.
 • Iloa ja elinvoimaa keholle ja mielelle –kursseja vuosittain vuodesta 2003 
 • Essential motion –kehoterapeuttisen menetelmän koulutuksia ja kursseja vuodesta 2011.
 • Koululaishieronnan koulutuksia opettajille vuodesta 2000.

Julkaisuja: 

 • Tietokirja ”Opettamisen vallankumous – Opettajasta elinikäisen oppimisen valmentajaksi”  (Tietosanoma 2016). 
 • Sähköinen opas valmentavaan työotteeseen koulussa 2015
 • Sähköinen opas itseluottamuksen kasvattamiseen  2015
 • Blogikirjoituksia vuodesta 2014 lähtien, www.hyped.fi
 • Podcast aiheesta Opettamisen vallankumous 2016
 • Erkkaa verkossa –livestreamluento aiheesta ”Hyvä koulupäivä kaikille –jotta kukaan ei jää syrjään” 2018

Erityisosaaminen: 

 • Keholliset, taideterapeuttiset, luovat ja toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin tukena
 • Valmentava työote 
 • Itseluottamuksen ja psykologisen pääoman kasvattaminen organisaatioissa ja yksilötasolla
 • Moniammatillinen yhteistoiminta ja verkostoituminen, asiakaslähtöisen tuen rakentaminen
 • Yhteenkuuluvuuden, osallisuuden ja sosiaalisen kompetenssin vahvistaminen
 • Haastavien ja oireilevien oppilaiden ja perheiden kohtaaminen ja ohjaaminen
 • Erityisoppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen
 • Sisäisen motivaation tukeminen
 • Neurodiversiteetti ja neuropsykatrinen valmennus
 • Arvostava vuorovaikutus, yhteistyö kotien kanssa
 • Kehittymiselle suotuisan ilmapiirin ja turvallisen tilan rakentaminen
 • Syrjäytymisen ilmiöt ja sen ehkäisyyn liittyvä moniammatillinen yhteistoiminta 
 • Kiusaamiseen ja konflikteihin liittyvä problematiikka, sovittelu
 • Työhyvinvointi ja ammattihenkilöiden jaksamisen tukeminen

Lyhyemmät täydennyskoulutukset: 

 • Psykologisen pääoman kehittäminen, Ilona Rauhala 2015
 • Älä kerro kenellekään –perheen ahdinko ja salaisuudet, Janna Rantala 2016
 • Työhyvinvointikortti, Lohjan kaupunki 2016
 • Työn eri roolit ja yhdessä tekemisen taito, Miska Oy 2016
 • Reflektiivinen työote ja mentalisaatio, Saara Jaskari 2017
 • Keholliset menetelmät hyvinvoinnin tukena; Traumasta toipumiseen, Johanna Linner Matikka 2017, 2018
 • TRE tension and trauma releasing execise -menetelmä, Magnus Appelberg 2018
 • Dialogisuuden perusteet, Kai Alhanen 2017
 • Katusovittelu, Aseman lapset 2017
 • K-0 –kiusaamiseen puuttuva menetelmä, Aseman lapset 2018
 • IPT:n perusteet, Margareta Fellman-Hämäläinen 2018
 • Positiivnen CV, Helsingin yliopisto 2019
 • Intuitio, empatia ja vuorovaikutus osana opetustyötä, Opinkirjo 2020
 • Häpeän alkemia, Kaisa Peltola 2020-2021
 • Ääni ja rituaali -työskentely, Vaskilintu music ja Lovi Ritual, 2020

Lisäksi kehitän ja ylläpidän yhteyttä tärkeimpään instrumenttiini eli itseeni säännöllisesti erilaisten kehollisuuteen, autenttiseen liikkeeseen, pysähtymiseen, hiljaisuuteen, joogaan, meditaatioon ja syvään itsetutkiskeluun johdattelevien koulutusten, kurssien ja retriittien kautta.