Turvallisuudentunne parantaa oppimista koulussa

Voidakseen keskittyä oppimiseen ihmisen täytyy tuntea olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi. Koulu on paikka, jossa kohtaa ihmisyyden koko kirjo: eri taustoista tulevat, elämän kolhimat ja vain sen hyviä puolia nähneet. Oma luokka on tiivis yhteisö ja ryhmä, jonka pitäisi tarjota turvallinen tila opiskeluun kaikille. Luokassa vallitsevat kuitenkin ryhmän karut lait, sanattomat sopimukset[…]

Opettajan tehtävä on vahvistaa itseluottamusta

Itseluottamus on tärkeä tekijä onnistumisten selittäjänä. Korkean itseluottamuksen omaavat ihmiset asettavat itselleen korkeita tavoitteita, pyrkivät sinnikkäästi niitä kohti eivätkä lannistu epäonnistumisista. Itseluottamuksen puute estää oppimista ja onnistumista. Itseluottamuksen merkitys on siis valtava. Hyvä itseluottamus syntyy arvostavassa vuorovaikutuksessa, ja opettajan rooli itseluottamuskasvattajana on suuri. Muistamme lapsuudestamme ne opettajat, jotka uskoivat meihin,[…]

Meillä on varaa koulujen muutokseen

Peruskoulu on myllerryksen keskellä. Kaikki tieto on jatkuvasti saatavilla eikä opettajaa enää tarvita tiedon jakamiseen niin kuin   ennen. Nuoret ja yhteiskunta vaativat koulua päivittämään opetusmetodinsa ajan tasalle. On ennustettu, että vuoteen 2030 mennessä Suomesta on hävinnyt suurin osa nykyisistä työpaikoista. Työ ei kuitenkaan lopu, vaan tilalle tulee uusia ammatteja.[…]

Erilaisuus ei ole asia joka pitää ratkaista!

Teen töitä erityisten nuorten kanssa. Erityisen upeiden. Persoonien, jotka kulkevat omia polkujaan eivätkä aina mahdu koulun asettamaan hyvän oppilaan muottiin. Ihmisten, joita elämä on opettanut niin, että heillä on hyvät syynsä toimia välillä normeista poikkeavasti. Rakastan työtäni ja sitä, että saan kulkea hetken näiden upeiden persoonien elämässä, auttaen ja tukien[…]