Työnohjaus on omaan työhön liittyvien kysymysten ja oman itsen tutkimista. Tavoitteena on vapauttaa voimia ja luovuutta, laajentaa ajattelua, löytää uusia näkökulmia ja lisätä työhyvinvointia.

Työnohjauksessa tutkitaan omaan työhön, työrooliin ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia, tulkintoja, arvoja ja merkityksiä. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimis- ja kehittymisprosessi, joka voi tapahtua henkilökohtaisesti kahden kesken, tai ryhmämuotoisesti, joko työyhteisön osan tai koko työyhteisön kesken. Ennen työnohjausprosessin alkua käydään keskustelu, jossa kartoitetaan tilanteeseen paras työskentelymuoto. Myös työnohjauksen tavoitteet määritellään yhdessä. Tapaamiset ovat tavallisesti 1-1,5 h mittaisia.

Työnohjaus on luottamuksellista. Työnohjaukseen osallistuvilla on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten avoimesti hän haluaa asioista puhua. Työnohjaus on paikka hellittää, tuoda näkyväksi itselle tärkeitä asioita, löytää itsestään ja työyhteisöstä uusia ulottuvuuksia, voimaantua, vahvistaa työidentiteettiään sekä kehittää vallitsevia toimintatapoja ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ennen kaikkea se on paikka pysähtyä itselle tärkeiden asioiden äärelle arvostavassa, kuuntelevassa ja turvallisessa tilassa.

Jos haluat tutkia työtäsi ja itseäsi työnohjauksen kautta, ota yhteyttä!

Jenni Kallio 044 5351842