Opettaja, rakenna myönteisyydellä oppimiselle suotuisa ilmapiiri!

Positiivinen psykologia osoittaa tutkimuksissaan, että myönteiset tunteet lisäävät fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Ne lisäävät terveyttä, vastustuskykyä ja parantavat unen laatua sekä madaltavat stressihormonitasoa. Ne tuovat mukanaan lisää luovuutta, tietoista läsnäoloa, sinnikkyyttä ja näkökulmien vaihtamisen taitoa. Ne parantavat sosiaalisten suhteiden verkostoa ja auttavat luomaan syvempiä ja luottavaisia ihmissuhteita. Ne auttavat[…]