Opettajan tehtävä on vahvistaa itseluottamusta

Itseluottamus on tärkeä tekijä onnistumisten selittäjänä. Korkean itseluottamuksen omaavat ihmiset asettavat itselleen korkeita tavoitteita, pyrkivät sinnikkäästi niitä kohti eivätkä lannistu epäonnistumisista. Itseluottamuksen puute estää oppimista ja onnistumista. Itseluottamuksen merkitys on siis valtava. Hyvä itseluottamus syntyy arvostavassa vuorovaikutuksessa, ja opettajan rooli itseluottamuskasvattajana on suuri. Muistamme lapsuudestamme ne opettajat, jotka uskoivat meihin,[…]