Jokainen oppilas pitäisi kohdata koulussa yksilönä. Näiden kohtaamisten voima on suurempi kuin voimme kuvitella. Voimme kohdata oppilaita siten, että he lähtevät tilanteesta paremmalla mielellä kuin millä siihen tulivat, tai päinvastoin. Opettajan onkin hyvä säännöllisin väliajoin kysyä itseltään kysymys ”mitä tulee paikalle kun minä tulen paikalle?”

Valmentava työote on kohottavaa kohtaamista. Se on oppilaiden itsenäisen työskentelyn tukemista ja heidän kohtaamistaan myönteisesti ja arvostavasti. Perusajatus on ohjata oppilasta kevyellä otteella suuntaan, joka hyödyttää kaikkia, eniten oppilasta itseään. Asioita ei runnota läpi väkisin, vaan oppilasta ohjataan lempeällä, oppilaan omaa tahtoa ja ajatuksia kunnioittavalla otteella tekemään itsenäisiä ja hänelle sopivia valintoja, joihin hän on valmis sitoutumaan. Tavoitteet toiminnalleen oppilas asettaa itse.

Opettajan tehtävä on kysyä kysymyksiä ja auttaa niiden avulla oppilasta löytämään ja asettamaan itselleen sopivia tavoitteita. Hän kannustaa, kuuntelee, seuraa etenemistä kohti tavoitteita, näkee ja huomioi pienetkin onnistumiset ja antaa oppilaalle jatkuvasti matkan varrella voimaannuttavaa palautetta. Lähtökohtana on tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteellisuus sekä voimavarojen ja toiveikkuuden nostaminen keskipisteeksi. Oppilaisiin suhtaudutaan heidän ajatuksiaan ja ideoitaan arvostaen ja kunnioittaen. Kohtaamisten vuorovaikutus on tasa-arvoista yhteistyötä.

Oppilaalta ei voi vaatia asioita joihin hän ei pysty. Jos oppilas joutuu jatkuvasti pinnistelemään kapasiteettinsa äärirajoilla ja saa silti huonoja arvosanoja tai epäonnistumisen kokemuksia, ovat tavoitteet liian vaativia ja ne on asetettava uudelleen oppilaalle sopivammiksi. Tämä tehdään yhdessä oppilaan kanssa, pyrkien riittävän hyvään taitotasoon. Riittävän hyvä taitotaso sopii oppilaan elämäntilanteeseen ja antaa mahdollisuuden onnistua. Sen avulla varmistetaan jokaisen oppilaan oikeus onnistumisen kokemuksiin ja oppimisen iloon.

Valmentava työote voimaannuttaa myös opettajaa

Valmentava työote on lempeä myös opettajalle itselleen. Heittäytyminen ’ei-tietämisen’ -tilaan yhdessä oppilaan kanssa vapauttaa opettajan tietäjän ja valmiiden vastausten antajan roolista ajattelukumppanin rooliin. Valmiita vastauksia ei tarvitse olla. On vain avoimia kysymyksiä ja pyrkimys hyvään. Vastaukset löytyvät oppilaalta itseltään. Opettajan tehtävänä on vain muodostaa luottamuksellinen, hyväksyvä ilmapiiri, joka mahdollistaa oikeiden kysymysten kysymisen, asioiden tutkiskelun ja ihmettelyn.

Oppilaiden onnistumiset ovat opettajan työn paras palkkio. Valmentava työote tarkoittaa oppilaiden vahvuuksien ja onnistumisten tietoista metsästämistä ja niihin keskittymistä. Positiivisiin asioihin keskittyminen tekee opettajan työstä entistä mielekkäämpää ja antoisampaa. Kohottaessamme oppilaita kohotamme siis myös itseämme.

[email-download download_id=“268” contact_form_id=”280″]