Se, mihin kiinnitämme huomiomme, kasvaa ja vahvistuu. Onnistumisiin keskittyminen kasvattaa vahvuuksien olemassaoloa. Niiden esille tuominen energisoi, saa ihmisiä panostamaan tuleviin onnistumisiin ja käyttämään vahvuuksiaan entistä enemmän. Näin pääsemme toiminaan myönteisten tunteiden jatkuvasti vahvistuvalle kehälle ja oppiminen helpottuu.

Onnistumisten huomioiminen on tärkeä osa psykologisen pääoman kasvattamista ja hyvinvoinnin tukemista. Onnistuminen tuottaa jo itsessään hyvinvointia, mutta kun sitä tarkastellaan vielä jälkeenpäin, havainnoiden ja tiedostaen onnistumiskokemuksen tuottamia positiivisia tunteita monipuolisesti ja eri aisteja käyttäen, vahvistuvat onnistumiskokemusten synnyttämät hermoradat aivoissa ja niiden vaikutus toimintaan tulevaisuudessa tehostuu.

Itseluottamus koostuu onnistumiskokemuksista, ja siksi myös kokonaisen yhteisön kollektiivinen itseluottamus rakentuu niistä. Kun halutaan kehittää psykologista pääomaa, on ennen kaikkea keskityttävä onnistumiskokemusten johtamiseen, sillä ilman niitä itseluottamus romahtaa. Ilman onnistumiskokemuksia voivat muut interventiot jäädä hyödyttömiksi.

Onnistumiskeskeisyys on sitä, että kiinnitämme tietoisesti huomiotamme ympärillämme olevien ihmisten onnistumisiin ja kannustamme heitä jatkamaan siitä, mihin ovat onnistumisillaan päässeet. Samalla rohkaisemme heitä käyttämään jomia vahvuuksiaan ja vahvistamaan sitä, missä he ovat hyviä.

Onnistumiskeskestä asennetta voi oppia ja harjoitella. Jos kiinnostuit onnistumiskeskeisyydestä, lue aiheesta lisää blogiarkistosta ja ota yhteyttä räätälöidäksemme tarpeisiinne sopivan koulutuksen aiheesta.