Miten luoda luokkaan turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen saa kokea olevansa merkityksellinen ja arvostettu? Miten puuttua lasten ja nuorten väliseen kiusaamiseen ja konflikteihin? Miten avata tila vaikeista asioista puhumiselle? Miten luotstata haastavaa ryhmää kohti yhteisöllisyyttä ja hyvää tekevää yhdessäoloa?

Kiusaaminen on ilmiö, joka löytyy valitettavan usein lasten ja nuorten oireilun ja kriisiytyneen koulunkäynnin taustalta. Usein kiusaamisasia on jäänyt liian vähälle huomiolle eikä turvallisuudentunnetta, luottamusta itseen ja omaan henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen ole päässyt syntymään. Koulutuksessa käydään läpi keinoja turvallisen ja kiusaamisvapaan koulun rakentamiseen, lempeän jämäkkään ei-toivottun käyttäytymisen kitkemiseen sekä hyvinvointia lisäävien yhdessäolon muotojen rakentamiseen.

Yhteydenotot Jenni Kallio 044 5351842