Kohtaatko työssäsi haastavia oppilaita ja perheitä, tunnetko ammatillista riittämättömyyttä? Kaipaatko keinoja kohdata ja tukea käytökseltään haastavia tai oireilevia lapsia ja nuoria? Pohditko mikä on opettajan rooli ja tehtävä moniammatillisessa kentässä kun oppilas haastaa käytöksellään tai oireilee? Kaipaatko näkökulmia ja tukea omaan jaksamiseesi?

Haastavien oppilaiden kohtaaminen ja ohjaaminen vaatii opettajalta erityistä ammattitaitoa, tilanneherkkyyttä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Samalla se vaatii kykyä erottaa mikä kuuluu opettajan tehtäviin ja milloin on aika hakea tilanteeseen apua muualta. Jenni Kallio on työskennellyt pitkään haastavien ja oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa, tiiviissä yhteistyössä sosiaalitoimen sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian toimijoiden kanssa. Hyvä yhteistyö oppilaan ja kotien kanssa lähtee aina kunnioittavan ja luottamuksellisen yhteyden rakentamisesta. Vasta luottamuksen ja turvallisuudentunteen synnyttyä voivat asiat alkaa muuttua ja kehittyminen ja oppiminen päästä vauhtiin.

Haastavan oppilaan kanssa työskentelyn lähtökohtana on aina lapsen, nuoren ja perheiden voimavarojen löytäminen ja tukitoimien rakentaminen niiden varaan, perheiden asiantuntemusta, tarpeita ja toiveita kuunnellen. Kun perheet tulevat kuulluiksi ja tuntevat olevansa ammattilaisten kanssa samalla puolella, etsimässä yhdessä keinoja lapsen parhaaksi, on kohti yhteistä päämäärää toimiminen mahdollista. Arvostava, kasvatuskumppanuuteen tukeva yhteistyö on oleellinen osa haastavan oppilaan kanssa toimimista ja suotuisan kehityksen tukemista.

Haastavat oppilaat ja perheet -koulutuksissa keskitytään seuraaviin teemoihin ja kysymyksiin:

  • Miten tukea oireilevaa tai käytökseltään haastavaa oppilasta hänen omassa luokassaan ja lähikoulussaan?
  • Mikä on oleellista oireilevan oppilaan kanssa työskennellessä, mitä kannattaa priorisoida?
  • Miten luoda turvallinen tila luokkaan, jossa oireillaan?
  • Miten kasvattaa haastavan oppilaan itseluottamusta ja toimijuutta?
  • Miten tehdä hyvää yhteistyötä haastavien oppilaiden perheiden kanssa, miten luodaan kodin ja koulun välille sellainen luottamus, joka tukee oppilaan kehittymistä ja muutosta hyvään suuntaan?

Koulutusten tarkemmat sisällöt ja kesto räätälöidään yksilöllisesti tarpeidenne mukaan. Koulutusten lisäksi tarjoamme henkilökohtaista työnohjausta ja valmennusta. Yhteydenotot: Jenni Kallio 044 5351842 / jenni.kallio@hyped.fi