Koulu jossa kukaan ei jää syrjään – Yhteisöllisen kouluhyvinvoinnin valmentaja –prosessikoulutus 

Koulutusohjelma rakentuu  seitsemästä kahden päivän moduulista. Moduulien väleissä tehdään välitehtäviä sekä vertaisryhmätyöskentelyä ja pidetään oppimispäiväkirjaa. Koulutusohjelmaan kuuluu myös moduulien aihepiireihin liittyvän kirjallisuuden lukemista. Moduulien teemat ovat

  1. Positiivinen psykologia ja valmentava työote hyvinvoinnin tukena.
  2. Syrjäytymisen ilmiöitä. Mitä koulussa voidaan ja pitäisi tehdä?
  3. Neuropsykiatriset pulmat. Perustietoa neuropsykiatrisista pulmista sekä nepsylasten ja -nuorten kohtaamisesta ja ohjaamisesta.
  4. Itseluottamuksen ja merkityksellisyyden tunteen tukeminen – Kun lapsen tai nuoren identiteetti on hukassa.
  5. Moniammatillisen yhteistyön voima. Miten voimme yhdessä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia, mistä apu kun opettajan voimat ja ammattitaito eivät yksin riitä?
  6. Keholliset ja luovat menetelmät hyvinvoinnin ja tunnetaitojen tukena.
  7. Päivä 1. Opettajan oma jaksaminen; työhyvinvoinnin peruselementit. Päivä 2. Mitä olen oppinut, miten jatkan tästä eteenpäin? Koulutuksesta ammennetun tiedon, osaamisen ja kokemusten jakaminen. Tulevaisuuteen suuntaaminen, prosessin loppuun saattaminen.

Koulutusohjelma lisää ammattikasvattajien asiantuntemusta ja antaa konkreettisia työkaluja haastavien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn sekä omaan jaksamiseen. Koulutusohjelma on laaja-alainen kouluhyvinvointia lisäävä kokonaisuus, joka antaa taidot kohdata haastaviakin oppilaita ja asiakkaita myötätuntoisesti ja itseluottamusta tukien, osallisuuteen ja vastuullisuuteen kasvattaen, sekä rakentaa koulumaailmaan jokaisen yksilön kukoistusta tukevaa yhteisöllisyyttä.

Koulutus on suunnattu koulujen ammattikasvattajille, oppilashuollolle, lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä nuorisotyöntekijöille. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on lisätä eri ammattikuntien välisiä raja-aitoja häivyttävää yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Koulutusohjelma on vahvasti kokemuksellinen ja reflektiivinen. Koulutuksen antia ja työkaluja pääsee käyttämään ja harjoittelemaan omassa työssään jo heti ensimmäisestä moduulista lähtien. Työskentelytavat ovat monipuolisia ja rakentuvat koulutuksen edetessä opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kaikkiin moduuleihin lukuun ottamatta viimeistä kuuluu case-työskentelyä opiskelijoiden tuomien tapauskertomusten  pohjalta sekä työnohjausta/valmennusta.