– Luennoitsija erittäin positiivinen ja asiansa osaava.

– Koulutus antoi jälleen muistutuksen perustavaa laatua olevista tekijöistä eli yhteisistä arvoista ja ennen kaikkea välittämisestä.

– Erityisen läsnäoleva kouluttaja.

– Esimerkit arjesta ja asioiden selkeä esittäminen.

– Kouluttaja oli sydämellä mukana asiassa eikä puhunut vain teoreettisella tasolla. Tämä oli juuri tämän aiheen äärellä erittäin tärkeää.

– Kouluttajan asiantuntijuus ja omakohtaiset kokemukset

– Käytännönläheisyys. Pisti ajattelemaan, että pienillä teoilla ja sanoilla on iso merkitys.

– Eniten kaipaisin muutosta toimintakulttuuriin myös työyhteisön tasolla ja sain tähän uutta intoa luennon kautta esim. juuri jokaisen nuoren yksilöllisyyden näkemiseen, innostuneeseen kohtaamiseen ym.

– Kouluttajan asiantuntemus ja sitoutuneisuus aiheeseen. Hän on uskottava ja innostuneen positiivinen. Olen tutkinut aihealuetta toisesta näkökulmasta, esimiehen näkövinkkelistä käsin. Oikeastaan samat tekijät nousee esiin työhyvinvointia tarkasteltaessa.

– Käytännön esimerkit – Myönteinen kouluttaja:)

– Luento herätti paljon ajatuksia, miten itse voisin tehdä enemmän omassa työssäni. Hyvä luento!

– Aion ehdottomasti kertoa koulutuksesta työyhteisölleni.

– Koulutus sisälsi monia muistutuksia itselleni, että näin pitäisi toimia, sillä toisinaan väsyneenä ja turhautuneena sitä sitten unohtaa…

– Kiinnitän luennon seurauksena enemmän huomiota omaan käytökseeni teinien parissa ja mietin nuorten haastavan käytöksen syitä.

– Toivon, että voin ottaa luennon asioita esille myös kouluyhteisössämme. Olen yrittänyt itse suhtautua positiivisesti erilaisiin nuoriin ja huomata heidän tarpeensa, mutta parantamisen varaa löytyy aina.