Jenni Kallio

Jenni Kallio on erityisluokanopettaja, kouluttaja, neuropsykiatrinen valmentaja sekä luovuus-­ ja kehotyöskentelyn ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus koulumaailmasta ja sen kehittämisestä. Jenni on elinikäinen oppija, innostuja ja innostaja, joka on opettajauransa aikana kouluttautunut laajalti psykologian, koulun muutoksen, erityispedagogiikan, vuorovaikutustaitojen, haastavien lasten ja nuorten kohtaamisen sekä keho- ja taideterapeuttisten menetelmien saralla.

Jennin intohimona on kehittää suomalaista koulua sekä  vaativan erityisen tuen palveluita tukemaan paremmin lasten ja nuorten myönteistä kehitystä, lisätä perheiden hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Yksittäisten akateemisten taitojen opettamisesta, opettajajohtoisuudesta sekä tehtävä- ja suoritusorientoituneisuudesta on uskallettava päästää irti  ja siirtää fokus hyvinvoinnin, ajattelutaitojen ja psykologisen pääoman kasvattamiseen sekä elinikäisen oppimisen asenteen kehittämiseen. Keskiöön nousee valmentava työote, jossa kohdataan ja huomioidaan oppilaat ja perheet yksilöllisine tarpeineen, kannustaen osallisuuteen, oman elämänsä johtamiseen ja yhteisöllisyyteen. Jokaisella lapsella on oikeus vaikuttaa itse omaan opiskeluunsa, saada tarvitsemaansa tukea ja oppia itselleen luontevimmalla tavalla, vahvuuksiaan käyttäen.

Jennillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja Montessori -ohjaajan tehtävistä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Intiassa. Hän aloitti uransa Freinet –opettajana ja oli mukana perustamassa Strömbergin Freinet -pedagogista koulua Helsinkiin vuosituhannen vaihteessa. Uransa aikana Jenni on toiminut apulaisrehtorina ja toimii tällä hetkellä Lohjan Me.koulun johtoryhmässä sekä Lohjan kaupungin erityisopetuksen kehittämisryhmässä. Nyt Jenni työskentelee lohjalaisessa perhetukikeskuksessa akuutisti oireilevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa, kehittäen yhteistyössä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa koulua ja palvelumallia, joka huomioisi paremmin kaikki erilaiset oppijat ja pystyisi tarjoamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallisen ja hyvinvointia tukevan oppimis- ja kasvuympäristön. Perheiden kanssa työskentely, vanhempien asiantuntijuuden kuunteleminen ja yhdessä hyvien ratkaisujen etsiminen ovat tärkeä osa työskentelyä kohti aidosti asiakaslähtöistä ja syrjäytymistä ehkäisevää koulua.  Jennin erityisosaamista ovatkin erilaisten oppijoiden ja heidän perheidensä kanssa työskenteleminen, valmennus ja uraohjaus.

Päivätyönsä ohessa Jenni kouluttaa kasvatusalan ammattilaisia eri puolilla Suomea, yllämainittujen teemojen lisäksi luovien ja terapeuttisten menetelmien, mm. koululaishieronnan ja Essential motion –kehoterapiamenetelmän käyttämisestä koulussa.

 

 

Yhteystiedot