Jenni Kallio

Jenni Kallio on KM erityisluokanopettaja, kouluttaja, työnohjaaja, väitöskirjatutkija, neuropsykiatrinen valmentaja sekä luovuus-­ ja kehotyöskentelyn ammattilainen, jolla on yli 25 vuoden kokemus koulumaailmasta ja sen kehittämisestä. Jenni on elinikäinen oppija, innostuja ja innostaja, joka on kouluttautunut laajalti psykologian, arvostavan vuorovaikutuksen, koulun muutoksen, työhyvinvoinnin, erityispedagogiikan, haastavissa tilanteissa elävien lasten ja nuorten kohtaamisen, syrjäytymisen ehkäisyn sekä keho- ja taideterapeuttisten menetelmien saralla. Väitöstutkimuksessaan Jenni tutkii sosioemotionaalisen oppimisen ja yhteenkuuluvuudenkokemusten osuutta sosiaalisen inkluusion ja kouluun kiinnittymisen rakentumisessa, vaativan erityisen tuen kontekstissa.

”Sydämeni asia on kehittää suomalaista koulua sekä erityisen tuen palveluita tukemaan paremmin lasten ja nuorten myönteistä kehitystä, lisäämään perheiden hyvinvointia ja ehkäisemään syrjäytymistä. Puhun ja toimin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, itsetuntemus- ja sosioemotionaalisten taitojen sekä psykologisen pääoman kehittämisen puolesta. Vahvuuksien kautta toimiminen, osallisuuteen kutsuminen sekä rohkeus kokeilla uutta, etsiä luovia ratkaisuja ja uudistaa toimimattomia käytänteitä positiiviseen psykologiaan tukeutuen ovat vahvaa osaamistani. Jokaisella on oikeus tuntea yhteenkuuluvuutta, arvostusta ja merkitysellisyyttä yhteisössään, vaikuttaa omaan elämäänsä ja saada tarvitsemaansa tukea. Sekä oppia ja osallistua itselleen luontevimmalla tavalla, vahvuuksiaan käyttäen.

Minulle tärkeitä koulutusteni ja työskentelyni keskeisiä teemoja: Erilaisuuden ymmärtäminen, merkityksellisyyden kokemus, voimaannuttavat kohtaamiset, itseluottamuksen kasvattaminen, kehon ja mielen yhteys, itsetuntemus, sosioemotionaaliset taidot, lasten oikeudet, tasa-arvo, dialogisuus, systeemiajattelu, reflektointi, kokeilukulttuuri, varhainen puuttuminen, valmentava työote, syrjäytymisen ehkäisy sekä kaikille kuuluvan sosiaalisen inkluusion ja yhteisöllisyyden rakentaminen.

Minulla on yli kahden vuosikymmenen kokemus luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja Montessori -ohjaajan tehtävistä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Intiassa. Aloitin urani Freinet –opettajana ja oli mukana perustamassa Strömbergin Freinet -pedagogista koulua Helsinkiin vuosituhannen vaihteessa. Urani aikana olen toiminut apulaisrehtorina ja monenlaisissa, inklusiivista ja syrjimätöntä yhteiskuntaa kehittävissä koulun kehittämisen tehtävissä. Viime vuosina mielenkiintoni on suuntautunut erityisesti vaativan erityisen tuen lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten tukemiseen ja työssä jaksamisen vahvistamiseen. Koulumaailman lisäksi olen työskennellyt sosiaalitoimen perhetukikeskuksen erityisopettajana akuutisti oireilevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Perheiden kanssa työskentely, vanhempien asiantuntijuuden kuunteleminen ja yhdessä hyvien ratkaisujen etsiminen ovat vahvaa osaamistani ja tärkeä osa työskentelyä kohti aidosti asiakaslähtöistä ja syrjäytymistä ehkäisevää yhteiskuntaa.

Tärkeää on myös lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen. Koulutan ja työnohjaan  lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia eri puolilla Suomea yllämainittuihin teemoihin liittyen sekä luovien ja terapeuttisten menetelmien, mm. koululaishieronnan ja Essential motion –kehoterapiamenetelmän käyttämisestä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.”

Yhteystiedot