”Sivistys on sitä, että ihminen löytää omat voimavaransa ja ulottuvuutensa ja ryhtyy miettimään, millä tavalla hänen koko ihmisyytensä pääsee esiin tässä elämässä ja mitä hän voi antaa toisille.”

– Emeritusprofessori Reijo Wilenius

Hyvinvoinnin pedagogiikka on kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kasvattamista. Se perustuu positiivisen psykologian oppeihin ja lukuisiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan myönteisyys ja vahvuuksiin keskittyminen lisää oppimista ja onnellisuutta.

Hyvinvoinnin pedagogiikka tarjoaa opettajille, kasvattajille ja kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville kursseja ja koulutusta sekä henkilökohtaista valmennusta. Sivustolla myös jaetaan aiheeseen liittyviä ajankohtaisia artikkeleita ja materiaalia.

 

Hyvinvoinnin pedagogiikka pähkinänkuoressa:

 • Kohottavia kohtaamisia.
 • Kiinnostumista ja innostamista.
 • Läsnäoloa, kuuntelemista ja kysymistä.
 • Itseluottamuksen, toiveikkuuden , optimismin ja sinnikkyyden vahvistamista, psykologisen pääoman nostamista.
 • Vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittymistä, potentiaalin esiin nostamista.
 • Positiivisuutta –  jokaisessa olevan hyvän näkemistä.
 • Yrittämistä, kokeilua ja erehtymistä – Rohkeaan kokeilemiseen ja yrittämiseen tukemista. Virheiden etsimisen ja valmiiden tuotosten sijaan oppimisprosessiin ja onnistumisiin keskittymistä.
 • Jatkuvaa kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta.
 • Oppimiselle suotuisan turvallisen tilan ja ilmapiirin luomista.
 • Yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen tukemista – yksilöllisyyttä ja erilaisuutta arvostaen.
 • Elinikäisen oppimisen intohimon herättelyä.
 • Ajattelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämistä.
 • Luovia menetelmiä. Taide- ja kehotyöskentelyä, kehon, mielen ja tunteiden yhteyden tutkimista, luovaan ei tietämisen tilaan heittäytymistä.

 

Hyvinvoinnin pedagogiikka etsii vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten voisin ohjata lapsia ja nuoria löytämään oman potentiaalinsa, vahvuutensa ja merkityksellisyytensä maailmassa?
 • Miten voisin sytyttää oppilaissani elinikäisen oppimisen ilon ja intohimon?
 • Miten autan lapsia ja nuoria johtamaan itseään ja ottamaan vastuuta omasta  elämästään?
 • Miten johdan itseäni?
 • Miten autan itseäni ja oppilaitani onnistumaan?
 • Miten voisin kehittää kohtaamisia oppilaiden ja vanhempien kanssa positiivisemmiksi ja yhteistyötä kotien kanssa paremmaksi?
 • Miten luon hyvinvointia työyhteisöön ja luokkaan?
 • Miten kasvatan luovuuteen ja rohkeuteen uskaltaa heittäytyä yrittämään, erehtymään ja niiden kautta oppimaan?

 

Tarjoamme koulutusta, kursseja ja henkilökohtaista valmennusta.